Danh sách các điểm đỗ xe Thành phố Vũng Tàu – 2018

Danh sách các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Vũng Tàu – 2018. Ngày 27 tháng 4 năm 2018 Ban an toàn giao thông Thành phố Vũng Tàu ra thông báo danh sách các bãi đỗ xe có thu phí trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu năm 2018. Trưởng Ban An toàn […]

Danh sách các bãi đỗ xe trên địa bàn thành phố Vũng Tàu – 2018.

Ngày 27 tháng 4 năm 2018 Ban an toàn giao thông Thành phố Vũng Tàu ra thông báo danh sách các bãi đỗ xe có thu phí trên địa bàn Thành phố Vũng Tàu năm 2018. Trưởng Ban An toàn giao thông – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Vũng Tàu đồng chí Nguyễn Lập đã ký.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *