NQ 68/NQ-CP và NQ 80/NQ-HĐND Tỉnh BR-VT

Đây là NQ 68/NQ-CP và NQ 80/NQ-HĐND Tinh BR-VT. Khu phố, Tổ Dân cư phát huy trách nhiệm lo cho người dân đỡ khổ do dịch bệnh!
Lưu ý: Chỉ thị thì rõ, hãy liên hệ với Tổ trưởng/ tổ dân cư nơi bạn đang ở.

Đánh giá và nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *