Tổ chức các hoạt động thể dục thể thao tại lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam thành phố Vũng Tàu năm 2022

Căn cứ Kế hoạch số 7312/KH-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2022 của UBND thành phố Vũng Tàu về tổ chức Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam thành phố Vũng Tàu năm 2022; Kế hoạch kế số 7704/KH-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2022 v/v tổ chức các hoạt động thể dục thể thao tại Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam Vũng Tàu năm 2022.

– Thời gian tổ chức: Từ ngày 10/9/2022 đến ngày 11/9/2022
– Địa điểm: Phía trước Công viên tam giác Bãi trước, đường Quang Trung, Công viên Cột cờ Bãi sau và Bờ kè biển của Công ty Cổ phần du lịch cáp treo Vũng Tàu.
– Đối tượng tham gia: Học sinh phổ thông, sinh viên, Đoàn viên thanh niên, ngư dân, nhân dân và du khách; Thành viên của các đơn vị, Câu lạc bộ trên toàn quốc.

NỘI DUNG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Phối hợp tổ chức Giải đua xe mô hình điều khiển từ xa CRV tranh
Cúp “Vũng Tàu Challenge” năm 2022
– Thời gian tổ chức: ngày 10/9-11/9/2022 (Thứ Bảy, Chủ nhật).
– Địa điểm thi đấu: đường Quang Trung (Bãi trước), phường 1, thành phố
Vũng Tàu.
2. Tổ chức cuộc thi ảnh photo Marathon “Khoảnh khắc Lễ hội Nghinh
Ông”
– Thời gian sáng tác ảnh: từ 5 giờ 30 phút – 9 giờ 30 phút, ngày 11/9/2022 (Chủ Nhật)
– Thời gian nộp ảnh: từ 9 giờ 30 phút – 10 giờ 30 phút, ngày 11/9/2022
– Thời gian chấm ảnh: 10 giờ 30 phút – 12 giờ 00, ngày 11/9/2022
– Địa điểm: tại khu vực Lễ hội nghinh ông Bãi trước
3. Ngày hội thả diều nghệ thuật thành phố Vũng Tàu mở rộng năm 2022
– Thời gian tổ chức: 7 giờ 00 – 12 giờ 00, ngày 11/9/2022 (Chủ nhật).
– Địa điểm: Bãi sau, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu.
4. Thi vẽ tranh, tô tượng, thư pháp chữ Việt
– Thời gian: từ 15 giờ 00 – 17 giờ 30, ngày 11/9/2022 (Chủ Nhật)
– Địa điểm: tại Công viên đường sách (Bãi trước)
5. Tổ chức Hội thi câu cá
– Thời gian: 8 giờ 00 – 11 giờ 00, ngày 10/9/2022 (Thứ 7 )
– Địa điểm: tại bờ kè biển của Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu, số 01 đường Trần Phú, Phường 1, thành phố Vũng Tàu.
6. Hội thi đan lưới
– Thời gian: 8 giờ 00 – 11 giờ 00, ngày 10/9/2022 (Thứ 7)
– Địa điểm: tại bờ kè biển của Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu, số 01 đường Trần Phú, Phường 1, thành phố Vũng Tàu.
7. Cuộc thi kéo co Nam – Nữ (cân ký với tổng số ký mỗi đội là: 600kg)
– Thời gian: Từ 15 giờ 00 – 16 giờ 00, ngày 11/9/2022 (Chủ Nhật)
– Địa điểm: tại Công viên Cột cờ, đường Thùy Vân, phường Thắng Tam,
thành phố Vũng Tàu;
8. Cuộc thi Nhảy Sạp
– Thời gian: từ 16 giờ 00 – 17 giờ 00, ngày 11/9/2022 (Chủ Nhật)
– Địa điểm: tại Công viên Cột cờ, đường Thùy Vân, phường Thắng Tam,
thành phố Vũng Tàu;
9. Trò chơi cướp cờ Nhà phao leo núi “chinh phục thử thách”
– Thời gian: từ 8 giờ 00 – 9 giờ 00, ngày 11/9/2022 (Chủ Nhật)
– Địa điểm: tại Công viên Cột cờ, đường Thùy Vân, phường Thắng Tam,
thành phố Vũng Tàu;
10. Cờ ca rô trên cát
– Thời gian: từ 9 giờ 00 – 10 giờ 00, ngày 11/9/2022 (Chủ Nhật)
– Địa điểm: tại Công viên Cột cờ, đường Thùy Vân, phường Thắng Tam,
thành phố Vũng Tàu.

Đánh giá và nhận xét

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *