Phí cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, nội địa và thẻ hướng dẫn viên du lịch sẽ được giảm 50% từ nay đến hết 30/6/2021

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 với 29 khoản phí, lệ phí tiếp tục được […]

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 112/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 với 29 khoản phí, lệ phí tiếp tục được giảm với mức từ 50 đến 100%. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 30/6/2021. Đặc biệt đối với nghành du lịch Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế. Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địavà phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch: Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT- BTC

Theo đó kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2021, mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19:

1. Phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường, mức thu bằng 70% mức thu phí quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư số 22/2020/TT-BTC

2. Lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, lệ phí giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định Thông tư số 150/2016/TT- BTC.

3. Lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: Bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC.

4. Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở: Bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư số 209/2016/TT-BTC.

5. Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng: Bằng 50% mức thu phí quy định tại Thông tư số 210/2016/TT-BTC

6. Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch: Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 33/2018/TT- BTC

7. Phí đăng ký (xác nhận) sử dụng mã số mã vạch nước ngoài: Bằng 50% mức thu phí quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư số 232/2016/TT-BTC

8. Phí nhượng quyền khai thác cảng hàng không, sân bay: Bằng 90% mức thu phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 247/2016/TT-BTC.

9. Phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các Cảng hàng không Việt Nam:Bằng 90% mức thu phí, lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư số 194/2016/TT-BTC

10. Lệ phí cấp hộ chiếu, giấy thông hành, giấy phép xuất cảnh, tem AB: Bằng 80% mức thu lệ phí quy định tại Phần I Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 219/2016/TT-BTC

Ngoài ra Thông tư cũng quy định mức giảm mộ số khoản phí, lệ phí khác theo quy định ./.

Nguồn: UBND Thành phố Vũng Tàu

Xem thêm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *